Årsmöte 2023

Kallelse Årsmöte 2023 Hammarby IF Friidrott


Medlemmarna i Hammarby IF Friidrott (org. nr 802009–1107) kallas härmed till årsmöte 2023
Datum: tisdag 14 mars 2023
Tider:

kl. 18:00 – kontroll av röstlängd, fika och utdelning av årsmöteshandlingar

kl. 18:30 – vi uppmärksammar..
Kl. 19:00 – årsmötet startar
Plats: Aulan i Kunskapsskolan (bredvid COOP)
Årsmötets föredragningslista

Inga motioner eller förslag finns att avhandla
Valberedningens förslag till styrelse hittar du här.
Presentation av föreslagna kandidater till styrelse 23/24 hittar du här.
Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse
Ekonomisk utfall 2022
Budgetförslag 2023

Presentation Årsmöte
Stipendiater och Utmärkelser
2022 – SM medaljörer och landslagsrepresentation

För att ha rösträtt på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald senast 14 februari (mer information här)
 
Då vi bjuder på fika och för vår planering är vi tacksamma att du anmäler din närvaro här. (länk finns här
 
Varmt välkommen!