Årsmöte 2023

Kallelse Årsmöte 2023 Hammarby IF Friidrott


Medlemmarna i Hammarby IF Friidrott (org. nr 802009–1107) kallas härmed till årsmöte 2023
Datum: tisdag 14 mars 2023
Tider:

kl. 18:00 – kontroll av röstlängd, fika och utdelning av årsmöteshandlingar

kl. 18:30 – presentation av året som har gått
Kl. 19:00 – årsmötet startar
Plats: Aulan i Kunskapsskolan (bredvid COOP)

Viktiga datum:
14 feb Sista datum för inlämning av motioner av röstberättigad medlem
          Sista datum för betalning av medlemsavgift för att ha rösträtt (mer information här)
21 feb Valberedningens förslag till styrelse
7 mar Handlingar publiceras på hemsidan
Här hittar du mer information gällande årsmötet.
Se hela tidslinjen här.