IJSM   Skellefteå   2022

Agnes Jansson   -   60 häck   -   Längdhopp

   
Alannah Hellstadius   -   Stavhopp

   
Arvid Wändesjö   -   60 häck   -   Längd

   
Frida Krantz   -   Kula

   
Jonatan Borg   -   60 meter   -   Höjd

   
Linn Harryson   -   Vikt

   
Martin Sundberg   -   Kula

    
Teo Borgius   -   Stavhopp

   
Och så lite mingelbilder...