Blanketter

Länkar till kostnadsersättningar

Lokalt aktivitetsstöd LOK

Vi får stöd från staten för alla de tränings- och tävlingstillfällen våra aktiva i åldrarna 7-25 år genomför
under året.
Varje tillfälle ger 24 kr och varje deltagre ger 8 kr/ tillfälle. För Vårterminen 2017 fick vi drygt 170 000 kr i statligt stöd. Här kan du läsa om hur vi skall redovisa på ett korrekt sätt.
  

Inlämningsförfarande
Vi redovisar våra aktiviteter två gånger per år.
Vårtermin (1/1 till 31/6) skickas in till kansliet 1 augusti. 
Hösttermin (1/7 till 31/12) skickas in till kansliet 1 februari.  
Respektera dessa datum!
 

Aktivitetsblanketter
För att underlätta den totala redovisningen har vi sammanställt en excelmall som ni kan använda er av och som skickas till er via e-post. Filen finns även här på hemsidanb för nerladdning.
Observera att ni summerar på ett korrekt sätt. (Slå gärna en signal om du är osäker så kan jag guida dig rätt från början.)

Saxat från RF regelverk
 
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet.
   
Ledare i åldern 13-20 år som leder verksamhet
i föreningens regi är bidragsberättigad.
En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott.
 
Deltagare i föreningens ”prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade under förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare oavsett
om deltagaren är medlem eller inte.
 
Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag
för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings och tävlingstillfällen. Ett tränings/tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande dygnsvila (exv. ”nattcuper o.likn.).
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet.
En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade
deltagare utöver ledare.
Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.