Hammarby Friidrott
har den stora äran att bjuda in till
Tävling

Tävlingsinformation
 

Inbjudan
Stockholmskampen

Välkomna till Stockholmskampen 2023!

Hej alla föreningar som vill delta i Stockholmskampen 2023!

Pdf-inbjudan finns här.

Här finns information om tävlingen på Björknäs IP 22 maj.

Välkommen till en tävling som genom gemenskap och glädje skapar en trygg miljö där man vågar prestera och prova på nya grenar. Det kommer att bli fyra roliga tävlingar med många spännande grenar. Samtidigt som du samlar poäng till laget samlar du också till en individuell 7- eller 10-kampsmedalj sammanlagt på de fyra deltävlingarna. Vi hoppas att alla aktiva vill delta i så många grenar som möjligt.
 
Stockholmskampen är en lagtävling för distriktets föreningar för åldrarna 12-13 år (födda 2010 respektive 2011 år 2023). Tävlingen genomförs i fyra deltävlingar där friidrottens alla grenar finns med inkl. stafetter. I Stockholmskampen delas det ut poäng både för deltagande och prestation.
 
Tävlingen är en lagtävling med inriktning på att uppmuntra deltagande i många grenar. Detta bidrar till såväl att stärka gemenskapen i gruppen/klubben som till den långsiktiga utvecklingen. Man får även möjlighet att lära känna ungdomar från andra föreningar.
 
En stor fördel med tävlingen är att man naturligt får in teknikträningen i de grenar som ska genomföras inför respektive deltävling. Under året kommer det också att genomföras gemensamma utbildningar inom olika aktuella grenar för både tränare/funktionärer. 
 
Nu när pandemin är över tänker vi genomföra några ändringar inför säsong 2023.
Den första deltävlingen kommer att ske inomhus i april, norrmatchen i Sollentunahallen och södermatchen i Sätra Friidrottshall.
Deltävling 2 kommer att ske i maj och deltävling 3 i augusti/september. Dessa två matcher kommer att genomföras på vardagskvällar och då får vi genomföra flera deltävlingar (två i norrgruppen och två i södergruppen).
Finalerna – deltävling 4 kommer att genomföras i Sätra Friidrottshall/Sätra IP helgen 7-8 oktober. Eventuellt kan det bli aktuellt att genomföra finalerna på en dag.
Vi kommer fortsätta att använda oss av resultathanteringsprogrammet EasyRecord. Anpassningen för Stockholmskampen har utvecklats under året och vi har fått lärdomar vad vi ska undvika för fel. Viktigt att varje förening har två personer som behärskar programmet EasyRecord. Vi kommer liksom förra året att genomföra en enklare utbildning i programmet.
Marcus Juhlin från Hanvikens SK kommer att få ett huvudansvar när det gäller EasyRecord under Stockholmskampen 2023.
 
De klubbar som 2023 deltar i Stockholmkampen är följande:
Hellas FK, Boo IF, Bromma IF, Danderyds SK, Hammarby IF, Huddinge AIS, Hässelby SK,
IFK Lidingö, Turebergs FK, Täby IS, Hanvikens SK, Österhaninge IF, Mälarhöjdens IK och Sundbybergs IK
 
Norrgruppen består av: Bromma IF, Hässelby SK, IFK Lidingö/Danderyds SK/Sundbybergs IK, Turebergs FK, Täby IS
 
Södergruppen består av:
Mälarhöjdens IK, Hellas FK/Boo IF, Hammarby IF, Huddinge AIS, Havikens SK/Österhaninge IF

Förutsättningar:
Vad förväntas av din förening för att delta?
Ställa upp med minst 8 funktionärer (minst en med utbildning) under varje deltävling. 
Ansvara för arrangörskapet för en deltävling tillsammans med en annan förening. 
Tillsammans med övriga föreningar arrangera deltävling 1  och finaltävlingarna.
Varje förening ska ha två representanter som förväntas delta på planerings- och informationsmöten, en person för respektive åldersgrupp.
Att ungdomarna innan varje deltävling har fått träna de olika grenarna. 
Ha minst två funktionärer som antingen redan kan eller annars utbildar sig i resultathanteringsprogrammet EasyRecord.
 
Ekonomi:
Alla deltagande föreningar betalar in en deltagaravgift på 6 000 kronor för Stockholmskampens samtliga deltävlingar. De föreningar som har fullföljt sina åtaganden kan få en återbetalning från ett ev. överskott.
Det kan finnas möjlighet att söka Projektstöd för Stockholmskampen under 2023 via SFIF.
 
Antal deltagare per gren: Fritt, men minst fem flickor respektive fem pojkar för fullt antal deltagarpoäng. Tanken med tävlingen är att man ska ställa upp i så många grenar som möjligt.
 
Poängberäkning: 
Poängen får man genom dels deltagarpoäng dels resultatpoäng.
Deltagarpoäng: 1 poäng per deltagare upp till max fem deltagare delas ut i varje gren
(alltså max 5 poäng för flickor och max 5 poäng för pojkar i varje gren).
 
Poängen delas ut så att vinnande klubb i varje gren får så många poäng som antalet deltagande klubbar. Exempel: Vid elva deltagande klubbar får bästa klubb 11 poäng, tvåan 10 poäng osv… Högst resultatpoäng får det lag som har högst sammanlagd placeringspoäng.
Placeringspoäng utdelas till de fem högst placerade deltagarna från respektive klubb.
Exempel: Vid elva deltagande klubbar får 1:an i varje gren 55 placeringspoäng, 2:an får 54p osv…
Ett lag som har fem deltagare och vinner grenen får alltså 16 poäng, medan ett lag som har fem deltagare och kommer sist får 6 poäng. Ett lag som inte har någon deltagare i en gren får 0 poäng i grenen. Poängen från de fyra deltävlingarna kommer läggas ihop till en sammanlagd slutpoäng.
 
Priser:
Priser delas ut efter deltävling fyra.
Lagpriser: 1:an-3:an vinner en pokal.
Individuella priser: 10-kampsmedalj för deltagande i minst 10 individuella grenar.                               7-kampsmedalj för deltagande i 7-9 individuella grenar.
 
Funktionärer:

Arrangörsföreningarna står för funktionärer i form av:
·         Starters
·         Speaker
·         El-tidtagning
·         Teknisk ledare
·         Sekretariat
·         Sjukvårdare
·         Eventuella andra huvudfunktionärer som behövs för cafeteria, prisutdelning etc.
 
OBS!! Alla föreningar (inklusive arrangörer) ska ställa upp med 8 grenfunktionärer per förening och deltävling. Dessa skall föranmälas till arrangören.

Frågor besvaras via mail:
info@hammarbyfriidrott.se

Arrangörsklubbar
 

Hammarby Friidrott
IFK Lidingö
Bromma IF
Danderyds SK
Hellas FK
Turebergs FK
Hässelby SK
Huddinge AIS
Täby IS
Mälarhöjdens IK

Hammarby Friidrott   Enskedevägen 95   122 63 Enskede   Organisationsnummer 802009-1107   Telefontid: Mån-Tor 9-11   info@hammarbyfriidrott.se