Intranätet

Vi har utvecklat ett system som i stora drag kommer att
hjälpa oss i kommunikationen mellan aktiva, tränare, funktionärer och kansli. Vi hoppas det kommer ge att oss
mer tid till friidrott och mindre tid till administration. 
        
Vad kommer du att kunna göra i systemet? 
Anmäla dig till funktionärsuppdrag
Anmäla dig till aktiviteter och tävlingar
Betala aktiviteter och tävlingar online
Betala medlemsavgift och terminsavgift online
Kommunicera med din träningsgrupp,
både till en enskild individ, till tränarteamet
eller till hela gruppen.
 
Ett konto - en användare! 
Varje konto har en e-postadress kopplad till sig. 
Vill man som förälder få brev från klubben eller anmäla sig som funktionär i barnens namn behöver ni koppla på "föräldrakonton" till barnets konto.
Det gör ni via länken till Intranätet under
"Mina Uppgifter" >>> "Skapa föräldrakonto"