Bajen Winterkast, 16-17 december 2020, Enskede IP

Pga. nuvarande restriktioner i region Stockholm som bl.a. säger att idrottstävlingar ska ställas in så kan vi i nuläget inte veta om vi kan arrangera vårt Winterkast eller inte den 16-17 december. En uppdatering ska göras 19 november beroende på hur smittspridningen ser ut i regionen och först då kan vi veta mer vilka framtidsutsikter tävlingen kommer ha. Ett beslut om Winterkastet kommer alltså tas i samband med vad som beslutas den 19 november av Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm.
Enskede, 3 november