Januari 2024 – Ledare

Planeringen pågår för fullt för friidrottsskolan 2024.
Denna sommar satsar vi all-in på Enskede IP och erbjuder ingen annan arena i år.
 
Vi planerar att erbjuda friidrottsskolan sommarlovsveckorna 24-27 plus 32-33.

Vecka 24 – torsdag-fredag (2 dgr)
Vecka 25 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 26 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 27 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 32 – måndag-fredag (5 dgr)
Vecka 33 – måndag-fredag (5 dgr)
 
Utbildningar
För ledare på Friidrottsskolan har vi följande krav på utbildningar som Hammarby Friidrott anordnar:

 • Ledarskapsutbildning i 2 delar med Anja Näslund, digitalt

- del 1 – lördag 20 april kl 09:00-12:00
- del 2 – tisdag 24 april kl 18:30-21:00

 • Intern ledarutbildning för friidrottsskolan – en teoridel och en praktisk del, troligtvis i maj
 • Första hjälpen-utbildning – kanslihuset och Enskede IP troligtvis i maj. Första hjälpen-utbildning går alla ledare varje år, nya ledare och de som vart ledare en sommar går steg 1. Ledare två somrar eller längre går 2.0 och får gärna lämna önskemål vad ni vill gå igenom.

 
Om man inte blir erbjuden arbete denna sommar har ni ändå fått utbildning som ni kan ha användning av längre fram.
 
Regler
Ledare och resurser på friidrottsskolan har följande regler:

 • Alla har Ledartröja (som de får första dagen) på sig alla dagar samt svarta eller gröna byxor.

Ledartröjan är inte uppvikt, avklippt eller avtagen.

 • Inga mobiltelefoner under arbetsdagen, den lämnas in vid arbetsdagens början och återfås vid arbetsdagens slut. De flesta klagomål på friidrottsskolan är ledarnas användande av mobiltelefon, så detta klagomål ska vi få bort från vår Friidrottsskola.

Möjlighet att nå ledare och deltagare under dagen kommer att finnas.

 • Ledare tar hand om sin grupp under hela arbetsdagen på tilldelad arena.
 • Att ”hänga” med andra ledare är inte syftet med uppdraget, det är ett arbete.

 
Utöver detta kommer även 2024 års upplaga av Friidrottsskolan kräva en hel del av er ledare. Alla kommer få hjälpa till att sätta upp/plocka ner tält, transportera utrustning, matlådor/servera i mattält, bära vattendunkar, ansvara för sjukvårdsväska mm.
 
Registerutdrag
Det är lag sedan 1/1 2020 för alla som jobbar med barn att lämna in Registerutdrag från Polisen, det gäller även friidrottsskoleledare.
   
Intresseanmälan
Intresseanmälan för er ledare öppnade 1/1 2024.
Anmälan stänger 14/3, för 15/3 öppnar vi anmälan för barnen.
Här finns länk till intresseanmälan!
 
Sommarjobb
Om du blir erbjuden sommarjobb hänger på hur många barn som anmäler sig till Friidrottsskolan samt din erfarenhet.
Om tillräckligt många barn anmäler sig kommer vi även att behöva nya ledare.
Anmälan till Friidrottsskolan för barnen beräknar vi att öppna 15 mars.

Information för ledare

31 januari 2024 – Intresseanmälan Ledare

Kul att du anmält intresse att vara ledare på vår friidrottsskola i sommar.
Det är nu 35 ledare som anmält intresse!
Planeringen pågår för fullt för friidrottsskolan 2024.
Denna sommar satsar vi all-in på Enskede IP och erbjuder ingen annan arena i år.
 
Vi planerar att erbjuda friidrottsskolan sommarlovsveckorna 24-27 plus 32-33.
Vecka 24 – torsdag-fredag (2 dgr)
Vecka 25 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 26 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 27 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 32 – måndag-fredag (5 dgr)
Vecka 33 – måndag-fredag (5 dgr)
 
Nytt för i år – Specialveckor
Vecka 27

Athletic Para  Summercamp
Rörelseglädje för barn med funktionsvariation
10 platser, måndag-torsdag
 
Vecka 32
Athletic Summercamp

Vi erbjuder de barn som redan tränar friidrott med oss och är födda 2010, 2011 och 2012 ett specialupplägg på Friidrottsskolan vecka 32 – teknikträning med våra ungdomsledare i resp gren.
Vi behöver minst 15 ungdomar från Team 2010, 2011 och 2012 som anmäler sig till Athletic Summercamp vecka 32 för att det ska gå att genomföra. Så kör vi några intensiva friidrottsdagar som avslut på sommarlovet och uppladdning inför höstterminen!


Athletic Teen  Summercamp
För 13-19 år (2005-2011) – prova friidrottens grenar under en sommarvecka (32) på Enskede IP med våra ungdomsledare.
 
SportAdmin

Ni som inte redan har er egen mailadress och mobilnummer på er profil i SportAdmin behöver uppdatera det. Maila mig från er mailadress samt meddela ditt mobilnummer. Kontakten med mig, Sussi Lindefalk, kommer ni själva få sköta (utan mamma/pappa).
Kommunikation sker till störst del per mail och via WhatsApp.
 
Ni kommer behöva ladda ner SportAdmin Nya LedarAppen, där ni gör närvarorapportering för barnen samt er tidrapportering.
 
Sommarjobb
Om du blir erbjuden sommarjobb hänger på hur många barn som anmäler sig till Friidrottsskolan samt din erfarenhet. Om tillräckligt många barn anmäler sig kommer vi även att behöva nya ledare.
Anmälan till Friidrottsskolan och Athletic Summercamp för barnen beräknar vi att öppna 15 mars.
 
Utbildningar NYA ledare – boka in nedan datum redan nu
För ledare på Friidrottsskolan har vi följande krav på utbildningar som Hammarby Friidrott anordnar:
·       Ledarskapsutbildning del 1 och 2 – digital med Anja Näslund
– del 1 – lördag 20 april kl 09:00-12:00
– del 2 – tisdag 23 april kl 18:30-21:00
·       Första hjälpen-utbildning – kanslihuset på Enskede IP med Anna Lundeberg.
– bas – måndag 13 maj kl 19:00-20:30
Första hjälpen-utbildning går alla ledare varje år.
·       Intern ledarutbildning för friidrottsskolan – en teoridel och en praktisk del, troligtvis i maj
 
Om man inte blir erbjuden arbete denna sommar har ni ändå fått utbildning som ni kan ha användning av längre fram.
 
Utbildning för er som varit ledare tidigare
·       Första hjälpen-utbildning 2.0 – kanslihuset på Enskede IP med Anna Lundeberg
– 2.0 – måndag 20 maj kl 19:00-20:30
Ni som varit ledare två somrar eller längre går 2.0 och får gärna lämna önskemål vad ni vill gå igenom. Förkunskaper: Första hjälpen-utbildning med Anna Lundeberg förra året eller tidigare.
 
Regler
Ledare och resurser på friidrottsskolan har följande regler:
·       Alla har Ledartröja (som de får första dagen) på sig alla dagar samt svarta eller gröna byxor. Ledartröjan är inte uppvikt, avklippt eller avtagen.
·       Inga mobiltelefoner under arbetsdagen, den lämnas in vid arbetsdagens början och återfås vid arbetsdagens slut. De flesta klagomål på friidrottsskolan är ledarnas användande av mobiltelefon, så detta klagomål ska vi få bort från vår Friidrottsskolan.
Möjlighet att nå ledare och deltagare under dagen kommer att finnas.
·       Ingen lämnar arenan och att ”hänga” med andra ledare är inte syftet med uppdraget, det gör ni efter arbetstid.
·       Ledare tar ansvar för sin grupp under hela arbetsdagen.
·       Resurser har andra arbetsuppgifter att ansvara för.
 
Några av er kommer vara ledare i en barngrupp, några av er kommer vara resurser dvs ta hand om Bajenklubben (barnpassningen), hämta och servera lunch, diska, städa. Alla kommer få hjälpa till att sätta upp tält, transportera utrustning, bära vattendunkar, ansvara för sjukvårdsväska, städa mm.
 
Registerutdrag
Det är lag sedan 1/1 2020 för alla som jobbar med barn att lämna in Registerutdrag från Polisen,
det gäller även friidrottsskoleledare.
   
Intresseanmälan

Intresseanmälan för er ledare är öppen till 14/3 2022, anmälan i SportAdmin
 
Hälsningar
Sussi Lindefalk
Projektledare Friidrottsskolan
sussi@hammarbyfriidrott.se
0708-152600


Januari 2024 – Ledare

Planeringen pågår för fullt för friidrottsskolan 2024.
Denna sommar satsar vi all-in på Enskede IP och erbjuder ingen annan arena i år.
 
Vi planerar att erbjuda friidrottsskolan sommarlovsveckorna 24-27 plus 32-33.

Vecka 24 – torsdag-fredag (2 dgr)
Vecka 25 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 26 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 27 – måndag-torsdag (4 dgr)
Vecka 32 – måndag-fredag (5 dgr)
Vecka 33 – måndag-fredag (5 dgr)
 
Utbildningar

För ledare på Friidrottsskolan har vi följande krav på utbildningar som Hammarby Friidrott anordnar:

 • Ledarskapsutbildning i 2 delar med Anja Näslund, digitalt

- del 1 – lördag 20 april kl 09:00-12:00
- del 2 – tisdag 24 april kl 18:30-21:00

 • Intern ledarutbildning för friidrottsskolan – en teoridel och en praktisk del, troligtvis i maj
 • Första hjälpen-utbildning – kanslihuset och Enskede IP troligtvis i maj. Första hjälpen-utbildning går alla ledare varje år, nya ledare och de som vart ledare en sommar går steg 1. Ledare två somrar eller längre går 2.0 och får gärna lämna önskemål vad ni vill gå igenom.

 
Om man inte blir erbjuden arbete denna sommar har ni ändå fått utbildning som ni kan ha användning av längre fram.
 
Regler
Ledare och resurser på friidrottsskolan har följande regler:

 • Alla har Ledartröja (som de får första dagen) på sig alla dagar samt svarta eller gröna byxor.

Ledartröjan är inte uppvikt, avklippt eller avtagen.

 • Inga mobiltelefoner under arbetsdagen, den lämnas in vid arbetsdagens början och återfås vid arbetsdagens slut. De flesta klagomål på friidrottsskolan är ledarnas användande av mobiltelefon, så detta klagomål ska vi få bort från vår Friidrottsskola.

Möjlighet att nå ledare och deltagare under dagen kommer att finnas.

 • Ledare tar hand om sin grupp under hela arbetsdagen på tilldelad arena.
 • Att ”hänga” med andra ledare är inte syftet med uppdraget, det är ett arbete.

 
Utöver detta kommer även 2024 års upplaga av Friidrottsskolan kräva en hel del av er ledare. Alla kommer få hjälpa till att sätta upp/plocka ner tält, transportera utrustning, matlådor/servera i mattält, bära vattendunkar, ansvara för sjukvårdsväska mm.
 
Registerutdrag
Det är lag sedan 1/1 2020 för alla som jobbar med barn att lämna in Registerutdrag från Polisen, det gäller även friidrottsskoleledare.
   
Intresseanmälan
Intresseanmälan för er ledare öppnade 1/1 2024.
Anmälan stänger 14/3, för 15/3 öppnar vi anmälan för barnen.
Här finns länk till intresseanmälan!
 
Sommarjobb
Om du blir erbjuden sommarjobb hänger på hur många barn som anmäler sig till Friidrottsskolan samt din erfarenhet.
Om tillräckligt många barn anmäler sig kommer vi även att behöva nya ledare.
Anmälan till Friidrottsskolan för barnen beräknar vi att öppna 15 mars.