Avgifter

För att få träna och tävla i Hammarby IF Friidrott måste medlems- och aktivitetsavgift vara betald. Medlemskapet inkluderar en försäkring
vid olyckor som kan inträffa på, till och från träningarna.
  

Medlemsavgift
200 kr   Medlemsavgift
600 kr   Familjeavgift (boende på samma adress)
  
Avgiften betalas senast 30 november innan det gällande året
via länk som skickas ut från SportAdmin.
 

Aktivitetsavgift/termin
1150 kr   7-10 år  
  250 kr   Parasport
1500 kr   Övriga
  

Betalning
Säsongen i Hammarby IF Friidrott är 1 januari – 31 december.
Avisering skickas ut på e-post 23 juli/15 november via länk från SportAdmin.
Vårterminen 1/1 - 30/6 betalas senast den 30 november
Höstterminen 1/7 - 31/12 betalas senast den 15 augusti
Aktiv/ledare/tränare som slutar under pågående säsong kan inte begära avgifter tillbaka.

Vi är friistående från andra Hammarbyföreningar och våra avgifter har därför inget med andra Hamamrbyföreningars avgifter att göra.
   
Fri från aktivitetsavgift
Om du har barn i verksamheten och är tränare i dennes åldersgrupp är du fri från
aktivitetsavgift för det barnet. Du måste vara registrerad i SportAdmin som tränare i barnets grupp och ha en närvaro på minst 50%.

  
Sätrahallen
Vid träning inomhus i Sätrahallen tillkommer en kostnad för träningskort. Stockholms
Friidrottsförbund beslutar om avgiften och den varierar beroende på vilka tider man avser att träna.
Kortet beställs via Hammarby Friidrott i början av oktober men betalas till Stockholms Friidrottsförbund via kort/faktura.
Information om detta kort finns på Stockholms Friidrottsförbunds hemsida.


Stöd
Man kan i första hand ansöka om stöd här nedan:
Stadsmissionen
Majblomman
Idrottshjälpen
Om man ändå har svårigheter att kunna betala alla avgifter så kan en möjlighet finnas att ansöka om ett stöd via klubben.
Denna ansökan görs via info@hammarbyfriidrott.se

Tävlingsavgifter

 Barn upp till 11 år (födda 2013 och yngre)

Våra aktiva erbjuds att medverka gratis i de arrangemang som Hammarby Friidrott arrangerar samt vid två stycken externa tävlingar under året. De tävlingar som vanligtvis arrangeras av Hammarby är:

·    Lilla Hammarbyspelen 
·    Triangelkampen 3 tillfällen 
·    Mini KM i Terräng 
·    Lilla Midnattsloppet (10-15 år)

Detta innebär att varje barn/ungdom får tillgång upp till 7-8 tävlingstillfällen som föreningen betalar för. För de externa tävlingarna så skall grupperna anmäla det till barnansvarig på kansliet Sussi Lindefalk i god tid innan de gör sin anmälan. En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.

  
Barn 12 år (födda 2012)
Våra aktiva erbjuds att medverka gratis i de arrangemang som Hammarby Friidrott arrangerar samt vid två stycken externa tävlingar under året. De tävlingar som vanligtvis arrangeras av Hammarby är:


·    Hammarbyspelen 

·    Mini KM i Terräng 
·    Lilla Midnattsloppet
·    Stockholmskampen 4 tillfällen

Stockholmskampen är klubbmatcher mellan Hammarby, Huddinge, Täby, Hässelby, Tureberg och Lidingö som består av fyra deltävlingar, en inomhus, en på våren och två på hösten.


Detta innebär att varje barn/ungdom får tillgång upp till 9 tävlingstillfällen som föreningen betalar för. För de externa tävlingarna så skall grupperna anmäla det till barnansvarig på kansliet Sussi Lindefalk i god tid innan de gör sin anmälan. 
En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.


Barn 13 år (födda 2011)

Vi tränar för att tävla, vilket innebär att vi vill att alla barn ska delta på några tävlingar varje år, både inomhus och utomhus.
Klubben står för startavgifterna för max fyra inomhus- och fem utomhustävlingar, t.ex. Hammarbyspelen, Första Chansen, Sista Chansen (inomhus) och Tyresö ungdomsspel, Täby Open (utomhus) eller några andra lokala tävlingar.
För 13-åringarna tillkommer Distriktsfinaler (DF) inne och ute i enskilda grenar och i mångkamp.
Utomhus tillkommer även stafett och terräng. Klubben står även för startavgifterna till DF-tävlingarna.
Klubben står för startavgifter för max tre grenstarter plus ev. stafett. Vid tvådagarstävling gäller fem grenar per helg plus ev. stafett. Vid tredagarstävlingar totalt 6 grenar.
Stockholmskampen är klubbmatcher mellan Hammarby, Huddinge, Täby, Hässelby, Tureberg och Lidingö som består av fyra deltävlingar, en inomhus, en på våren och två på hösten.
Regionsmästerskapen (Svealandsmästerskapen) är en distriktstävling mellan regioner i Svealand.
Det är 08fri som är ansvariga för laguttagningarna vilket innebär att de bästa i distriktet har möjlighet att bli uttagna.
Utöver dessa tävlingar finns klubbmästerskapen i terränglöpning som går i Vårflodsparken.
På våren brukar det finnas två ”gatustafetter”, Tyresöstafetten och Turebergsstafetten.
Klubbkampen är ett samarbete där några gatulopp (Lilla Midnattsloppet, Minimaran och lilla Lidingöloppet) och längsta löpgrenen i tävlingen SAYO ingår. Klubben står för startavgifterna i dessa tävlingar. En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.
  

Barn 14 år (födda 2010)

Vi tränar för att tävla, vilket innebär att vi vill att alla barn ska delta på några tävlingar varje år, både inomhus och utomhus.
Klubben står för startavgifterna för max fem inomhus- och fem utomhustävlingar, t.ex. Hammarbyspelen, Första Chansen, Sista Chansen (inomhus) och Tyresö ungdomsspel, Täby Open (utomhus) eller några andra tävlingar.
För 14-åringarna tillkommer Distriktsfinaler (DF) inne och ute i enskilda grenar och i mångkamp.
Utomhus tillkommer även stafett och terräng. Klubben står även för startavgifterna till DF-tävlingarna. Klubben står för startavgifter för max tre grenstarter plus ev. stafett.
Vid tvådagarstävling gäller fem grenar per helg plus ev. stafett. Vid tredagarstävlingar totalt 6 grenar.
Regionsmästerskapen (Svealandsmästerskapen) är en distriktstävling mellan regioner i Svealand.
Det är 08fri som är ansvariga för laguttagningarna vilket innebär att de bästa i distriktet har möjlighet att bli uttagna.
Kraftmätningen är en rikstäckande lagtävling för 14-15 åringar (en 13-åring får delta pojke+flicka).
Det är regionala kvaltävlingar på våren och en nationell final på hösten.
14-åringar har även möjlighet att delta på Stafett-SM i begränsad omfattning.
Utöver dessa tävlingar finns klubbmästerskapen i terränglöpning som går i Vårflodsparken.
På våren brukar det finnas två ”gatustafetter”, Tyresöstafetten och Turebergsstafetten.
Klubbkampen är ett samarbete där några gatulopp (Lilla Midnattsloppet, Minimaran och lilla Lidingöloppet) och längsta löpgrenen i tävlingen SAYO ingår. Klubben står för startavgifterna i dessa tävlingar. En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.
  

Barn 15 år (födda 2009)

Vi tränar för att tävla, vilket innebär att vi vill att alla barn ska delta på några tävlingar varje år, både inomhus och utomhus. Klubben står för startavgifterna för max sex inomhus-
och fem utomhustävlingar, t.ex. Hammarbyspelen, Första Chansen, Lilla Globengalan,
Sista Chansen (inomhus) och Tyresö ungdomsspel, Täby Open, Världsungdomsspelen,
Gurkspelen (utomhus) eller några andra tävlingar.
För 15-åringarna tillkommer Distriktsmästerskap (DM) inne och ute i enskilda grenar och i mångkamp. Utomhus tillkommer även stafett och terräng.
Klubben står även för startavgifterna till DM-tävlingarna.
Klubben står för startavgifter för max tre grenstarter plus ev. stafett.
Vid tvådagarstävling gäller fem grenar per helg plus ev. stafett. Vid tredagarstävlingar totalt 6 grenar.
Kraftmätningen är en rikstäckande lagtävling för 14-15 åringar (en 13-åring får delta pojke+flicka).
Det är regionala kvaltävlingar på våren och en nationell final på hösten.
Ungdomsmästerskap (USM) tillkommer från 15 års ålder.
USM inne och ute i enskilda grenar och i mångkamp.
Klubben står även för startavgifterna till SM-tävlingarna.
15-åringar har även möjlighet att delta på Lag-USM 17.
Utöver dessa tävlingar finns klubbmästerskapen i terränglöpning som går i Vårflodsparken.
På våren brukar det finnas två ”gatustafetter”, Tyresöstafetten och Turebergsstafetten.
Klubbkampen är ett samarbete där några gatulopp (Lilla Midnattsloppet, Minimaran och lilla Lidingöloppet) och längsta löpgrenen i tävlingen SAYO ingår. Klubben står för startavgifterna i dessa tävlingar. En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.
   

Ungdomar 16 år (födda 2008) och äldre

För klubbens äldre ungdomar och seniorer står vi för inomhustävlingar- och arenatävlingar.
Vi står ej för motions- och terränglopp (detta gör vi endast om man tränar löpning i en löpgrupp
och tydligt satsar på den uttalade distansen även under bansäsongen).

 

Para

Här gäller att man har tillgång till träning i träningsgrupp ett visst antal pass varje termin. Tävlingsstarter till tävlingar ingår inte då kostnaden för aktivitetsavgiften är så pass låg.

  

Sammanfattning

Observera att medlems- och aktivitetsavgift måste vara betalda för att klubben ska stå för startavgifterna enligt detta regelverk. 
Klubben står aldrig för efteranmälningar. Denna del av avgiften får man stå för själv.
Klubben står heller inte för tävlingsstarter dit man anmäler sig och sedan inte ställer upp.
Att observera är också att klubben endast står för 3 stycken starter i endagstävling,
5 starter för tvådagarstävling och 6 starter i tredagarstävling.
Vi står ej för motions- och terränglopp (detta gör vi endast om man tränar löpning i en löpgrupp och tydligt satsar på den uttalade distansen även under bansäsongen).
Klubben skickar efter avslutad säsong en faktura till berörda medlemmar.
Notera: En förutsättning att klubben står för startavgifterna är att man som förälder och äldre aktiv ställer upp som funktionär på Midnattsloppet varje år i mitten av augusti.
​​​​​​​

Klubbkläder

Föreningens klubbkläder finns att köpa via webbshop. Se mer info här.