Årsmöte 2020

Årsmöte genomfört!

Ons 11 mar
Årsmötet genomfördes
under gårdagskvällen.
Vald till ordförande blev sittande ordföranden Lars Morgan som efter en votering fick en klar majoritet av årsmötets röster. Valberedningen hade inte föreslagit Lars för omval som ordförande men han blev föreslagen på mötet som ett alternativt förslag av en klubbmedlem och fick årsmötets och klubbens förtroende till att fortsätta på posten som ordförande. Vi avtackar Ingvar Åström och Ulrika Hellberg som båda gjort enorma insatser för klubben under 20, respektive 15 års tid!
Ingvar blev vald till Hedersordförande i klubben vilket innebär att han är evig medlem och får möjlighet till att sitta med på styrelsens alla möten (men utan rösträtt på dessa).
Vi avtackar också Filippa Marklund som gjort ett mycket fint jobb under året i styrelsen.

Ny i styrelsen blev Mats Ahlberg.
Anders Kullen Havdelin omvaldes.
Elisabeth Johansson valdes som suppleant.
Nya styrelsen i sin helhet:
Lars Morgan, ordförande
Mats Ahlberg, ledamot
Jan Magnusson, ledamot
Linnéa Alstermark, ledamot
Lynette Morgan, ledamot
Magnus Berg, ledamot
Anders Kullen Havdelin, ledamot
Elisabeth Johansson, suppleant
Mats Fältström, suppleant

I valberedningen slutar Peo Jacobson, Stine Tomb och Lars Liljebäck och vi tackar för insatserna. Här kommer tre stycken nya krafter in: Filippa Marklund, Fredrik Nelson och Carl Krüsell Berg, som kompletterar Janne Lindelöw och Eerika Kiili.

Nya valberedningen i sin helhet:
Janne Lindelöw, ordförande
Filippa Marklund, ledamot
Fredrik Nelson, ledamot
Carl Krüsell Berg, ledakot
Eerika Kiili, ledamot

Anders Brandt omvaldes som revisor (lekmannarevisor). Revisoransvaret har revisorfirman Grant Thornton med Michael Schultze.
Filippa Ramberg blev omvald som revisorsuppleant. 

Tis 4 feb
FÖRVARNING om ÅRSMÖTE i Hammarby Friidrott 10:e MARS 2020 i Kunskapsskolan. Verksamhetsåret 2019 är nu avslutat och dokumentationen är under produktion.
I en förening är det medlemmarna som närvarar på årsmötet som bestämmer. Det är vi närvarande som tillsammans är Hammarby Friidrott under årsmötet. Vill du påverka föreningens inriktning och bemanning av ledningsfunktionerna så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.
Följande datum gäller för nedräkningen mot HIF Friidrotts årsmöte.

ÅRSMÖTE 10/3
Årsmötet för vår verksamhet hålls i MARS tisdag 2020-03-10 kl 19 med öppet från kl 18 och inledande presentation av året som gått startar kl 18.30. Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2019 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs senast 2020-02-11.
För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.

MOTIONER inlämnade senast 11/2
Stadgarna föreskriver att medlemmar som önskar påverka föreningen
i någon riktning ska inkomma med motioner senast 4 veckor före årsmötet.

KALLELSE utsänd senast 18/2
Kallelse med föredragningslista ska kungöras på föreningens
emsida och i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.
Valberedningens förslag ska kungöras senast 3 veckor före årsmötet, dvs den 18/2.
 
ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 3/3
Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl styrelseförslag och utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.

HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE,
utdrag ur 15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Du kan ändra denna exempeltext. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec libero. Suspendisse bibendum. Cras id urna. Morbi tincidunt, orci ac convallis aliquam, lectus turpis varius lorem, eu posuere nunc justo tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.