Valberedning

Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till förtroendevalda i föreningens styrelse och till revisorer. Föreningens röstberättigade medlemmar röstar sedan på årsmötet. Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Det är en fördel att de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.
 
Några månader före föreningens årsmöte är valberedningens arbete mest intensivt då de pratar med befintliga ledamöter i styrelsen om det pågående år och hur de ser på det fortsatta engagemang. De önskar då också förslag från föreningens medlemmar på nya ledamöter som sedan intervjuas.
 
Valberedningens förslag till ny styrelse ska kommuniceras i föreningen senast tre veckor före årsmötet.
 
Hammarby IF Friidrottsförenings valberedning är:
Ordförande    Tony Darkwah
Ledamot        John Humble
Ledamot        Sara Wilkinson
Ledamot        Carl Bergmark
Ledamot        Anders Brandt
Kontakt här!