Stadgar

Hammarby Friidrotts stadgar bygger på Alliansföreningens Normalstadgar för medlemsförening i Hammarby IF. Ändring av stadgarna får inte strida mot Alliansföreningens stadgar eller dess Normalstadgar för medlemsförening i HIF, eller på annat sätt anses vara olämpliga.