Gräsroten

Svenska Spel ger fler ungdomar bättre möjligheter
att delta och utvecklas inom sin idrott.
Med Gräsroten bidrar de varje år
med 50 miljoner kr till föreningslivet i Sverige.
Det är du som kund som bestämmer
till vilken förening ditt bidrag ska gå
och det kostar ingenting att vara med.
Drygt 900 personer stödjer Hammarby Friidrott
och det gav oss 23 041 kr 2022.
Om du ändå spelar så ge Hammarby Friidrott ditt stöd.

  Möjligheter att
stödja föreningen

Vill du bara stötta klubben utan någon form av motprestation från vår sida går det bra att lätt och simpelt swisha oss ett bidrag på

123-519 05 66
Vi tackar för era bidrag här!