Möjligheter
att stödja föreningen

Mera information via länkarna

Vill du bara stötta klubben
utan någon form av motprestation från vår sida
går det bra att lätt och simpelt swisha oss ett bidrag på

123-519 05 66.
Vi tackar för era bidrag här!