Gröna Linjen

Gröna Linjen är Hammarby Friidrotts riktlinje för en framgångsrik utveckling av de aktiva medlemmarnas
sportsliga resultat. Målgrupp för riktlinjerna är alla aktiva
och de funktioner och personer som stöder de aktiva. 
Riktlinjen beskriver det arbets- och förhållningssätt klubben har valt för att framgångsrikt utveckla de aktiva.
Riktlinjen innehåller både fasta krav och rekommendationer för hur utvecklingsarbetet ska gå till och omfattar alla utvecklingsnivåer: barn, ungdom, junior, senior och elit.
Den beskriver också lämpliga utvecklingssteg i respektive grengrupp: sprint/häck, hopp, kast, medel/långdistans och mångkamp.

Vision
Vinn över dig själv – varje dag

Hammarby friidrott – föregångaren i svensk friidrott -
en klubb där alla medlemmar kan utvecklas och vinna! 
 

Värdegrund

Kamratskap

Friidrotten är det som binder oss samman.
Det är den vi brinner för.
Det är den som skapar,
underhåller och utvecklar vårt kamratskap.

Trovärdighet

Friidrotten är det som gör oss trovärdiga
och det är sporten som vi hela tiden har i fokus.

Passion

För oss är hängivenheten och passionen för friidrott helt avgörande. Vi älskar att prestera och se andra göra det.

Öppenhet

Hammarby Friidrott välkomnar alla som vill vara med oavsett om du strävar efter att bli bra eller om du vill hålla på med friidrott för att ha roligt och må bra, eller varför inte en kombination av båda.

Friidrott - grunden till all idrott
Så gott som alla idrotter, oavsett nivå består av följande grundelement:
Förmågan att löpa
Förmågan att hoppa
Förmågan att kasta

 
Friidrott är en samling idrottsgrenar som huvudsakligen består av dessa grundelement
eller en kombination av dem.
En styrka med friidrott är att vem som helst kan vad vara med, oavsett kroppstyp, fysisk talang och mentalitet är det möjligt att delta och utvecklas efter sin förmåga. 
 
Genom fokus på grundelementen löpning, hopp och kast ges förutsättningar för varje individs friidrottsliga utveckling. Eftersom grundelementen ger den aktive basfärdigheter för friidrottens alla grenar kan varje aktiv välja gren utifrån glädje, intresse och förmåga
och även byta gren längre fram i sin idrottskarriär.
 
Oavsett vilken idrott en person utövar finns det alltid inslag av friidrottens viktiga grundelement. En fotbollsspelare måste till exempel ha en god förmåga att springa, hoppa
och till viss del kasta, vilket ger förutsättningar för personer att framgångsrikt kunna byta till friidrott. De tidigare uppövade förmågorna kan ligga till grund för vidare utveckling inom friidrotten. 
 
Om friidrott och dess grundelement ses som en bas för alla idrotter kan en friidrottare använda dem även som plattform för att kunna utöva en annan idrott.
Som exempel kan nämnas bob där merparten av laget oftast har sprintlöpning
eller andra snabbstyrkegrenar som bakgrund.

 

Friidrotten kan därför ses som grunden till all form av idrott. 

Hammarby friidrotts filosofi ska främja ett integrerat
och holistiskt tillvägagångssätt


Hammarby friidrott vill ha en organisation där alla aktiva ska ha samma möjlighet
att träna och utvecklas utifrån sina ambitioner och förutsättningar.
Friidrott består av fyra huvudkomponenter: teknik, taktik, fysik och mentala faktorer. Traditionellt har vi separerat dessa fyra huvudkomponenter och utvecklat dem var och en
för sig. Detta tillvägagångssätt kallar vi ”isolerad inlärning”. 
 
Friidrott är dock en idrott bestående av ständigt förändrade situationer och många sammansatta och detaljerade moment. Coachningsmodeller och system där man inkluderar tekniska, taktiska, fysiska och mentala komponenter och integrerar dem i en holistisk (helhets) utvecklingsmodell ger därför bättre förutsättningar för utveckling och framgång. System som bygger på en kultur som stimulerar kommunikation och utveckling där man jobbar tillsammans och blir starkare och bättre än vad en enskild friidrottare, tränare eller ledare kan bli.
 

Hammarby friidrotts träningsfilosofi ska ge de bästa
förutsättningarna för de aktivas utveckling

 

Proaktiv coachning

För att definiera Hammarby Friidrotts filosofi har vi tittat närmare på den svenska idrottskulturen både generellt och inom friidrott och kommit fram till att en proaktiv coachning stämmer bäst överens med den svenska idrottskulturen. Med proaktiv coachning menas att arbeta förebyggande med problemlösningar snarare än att reagera på uppkomna situationer.
Ett proaktivt beteende innebär att vara förutseende, ändringsorienterad och självinitierad.

“Efter fotbolls-VM 2006, beslutade vi oss för att fokusera på att förändra vår fotbollskultur och gå ifrån en reaktiv spelstil. Vi antog ett proaktivt tillvägagångssätt för träning och det har gjort det möjligt för oss att vinna smartare”.
Joachim Löw, Tysklands förbundskapten i fotboll.
Proaktivt fokus för våra aktiva ska vara en drivande kraft för Hammarby friidrott.

 

Utbildning av tränare

Vikten av tränarutbildning är avgörande för Hammarby Friidrotts framtida utveckling. Den enda vägen att verkligen få till en förändring och förbättring är att öka friidrottskunskaperna bland våra tränare, detta gäller framför allt på ungdomssidan. Engagerade och kompetenta tränare/ledare kommer att leda till fler framgångsrika aktiva. 
Att öka kompetensen och kunskapen hos våra tränare tar tid och därför måste Hammarby Friidrott arbeta långsiktigt.