SM-policy

SM-policy för Hammarby Friidrott
2018-05-31


Syfte
Föreningens ambition att ha deltagare med på SM-tävlingar ska styras av föreningen mål enligt Verksamhetsplanen (VP), som fastställs varje år av årsmötet. 
  
Uttagning
Varje säsong uppdaterar klubben gällande SM-nomineringsgränser och lägger ut dem på hemsidan. En aktiv kan bli uttagen till SM genom automatisk eller diskretionär nominering. Nomineringsgränserna styrs av bedömda möjligheter att nå goda framgångar i SM utifrån årligt bedömd konkurrenssituation och föreningens ekonomiska förutsättningar. Gränserna utarbetas i enlighet med förenings ambitioner och ekonomiska förutsättningar innan de fastställs av föreningens Prestationsråd. Ansvarig för alla nomineringsgränser och nomineringar av aktiva är föreningens Prestationsråd, men det konkreta arbetet med dessa kan delegeras.
  
Grundförutsättning för anmälan till SM
En förutsättning för en aktiv att bli anmäld till SM är att den aktive har som mål att delta i SM och anmäler detta till kansliet, på Sportadmin. Detta ska anmälas innan sista anmälningsdag för respektive SM-tävling. Har den aktive inte anmält detta kan man riskera att inte bli uttagen till SM.
  
Automatisk nominering
Automatisk nominering innebär att om den aktive har klarat klubbens SM-nomineringsgränser under den aktuella kvalificeringsperioden, vilket är fram till sista anmälningsdag för respektive SM-tävling, så har den kvalat in till mästerskapet. Efter att den aktive har uppfyllt denna del ska status rapporteras till ansvarig tränare och sportchefen och vid skada ska även klubbens kontaktnät av medicinsk rådgivning kontaktas.
  
Diskretionär nominering
Diskretionär (efter eget omdöme utan att vara bunden av bestämmelser) nominering betyder att den aktive kan bli uttagen till SM trots att den aktive inte har uppnått klubbens SM-nomineringsgränser. Det är en bedömning av att den aktive har möjlighet att prestera på SM-nomineringsnivå och ska ske i dialog med aktiv och tränare. Det finns flera sätt att uppnå detta på, t ex:
 Den aktive ligger högt upp på Sverigelistorna trots att nomineringsgräns inte klarats och är konkurrenskraftig i sin gren.
 SM-tävlingen hålls i eller nära Stockholm och den aktive har visat sig villig att tävla och har gjort en stadig förbättring under säsongen.
 Den aktive har uppnått kvalgränsen i en gren och är villig att tävla
i ytterligare grenar.
 Den aktive har uppvisat en tidigare hög nivå i sitt tävlande inom en
12-månadersperiod, till exempel SM-medaljör eller deltagare i EM, VM eller OS
  
Anmälan
Anmälan till SM-tävling sker alltid via ansvarig på klubbens kansli.
  


Riktlinjer som gäller för resa och boende

  
Syfte
Vi prioriterar resa och bo tillsammans för att skapa naturliga möjligheter för ökad sammanhållning mellan aktiva och ledare/tränare i föreningen.
 Avresa/hemresa sker gemensamt.
 Gemensamt boende sker i dubbel- alt flerbäddsrum, om inte särskilda personliga behov föreligger. OBS! De som gör någon del av resa eller boende på egen hand får stå för kostnaden för detta själv.
  
Resa/boende
Hammarby står för kostnader för resa, boende och oftast frukost under de dagar man bor med klubben. Klubben står även ofta för en gemensam SM-middag de gånger det passar in i logistiken för de ledare och aktiva som blivit uttagna till SM-tävlingarna. Övriga måltider står den aktive själv för. Det är ansvarig på kansliet som bokar boende och resa till SM-tävlingar. Inga egna bokningar får göras utan tillåtelse av ansvarig på kansliet. Om den aktive åker till/från SM-tävling på egen hand, tidigare/senare än förväntat och utan dialog med ansvarig överledare så kan den aktive, förutom sin egenpåtagna resekostnad, få stå för kostnader för extra/uteblivet boende och extra/utebliven resa med klubben.
  
Information kring SM-resa
Avresetider, transport, rumsfördelning, information om SM-tävlingen m. m. kommuniceras alltid ut via mail från kansliet ca 1 vecka innan avresa.
  
Hammarbykläder
Eftersom klubben står för våra resekostnader till och från SM-tävlingar förväntas alla deltagare (aktiva och ledare) bära Hammarby Friidrotts kläder både på friidrottsarenan och under de gemensamma resorna.
  
Ledare
Ledare som har intresse av att åka med på SM-tävlingar ska anmäla detta på Sportadmin. Under SM-tävling skall klubben ha minst två ledare/tränare på plats. Ledarna ska, förutom att coacha sina aktiva, vara beredda att sköta och ansvara för transporten av klubbens aktiva, hjälpa till med inköp av förtäring och hjälpa till med skötseln av klubbtältet.


  

Enskede IP 2018-05-24 / Sportchef Benn Harradine