Policy startavgifter långlopp
 

För klubbens äldre ungdomar och seniorer betalar klubben alla startavgifter för inomhustävlingar- och arenatävlingar.
Startavgifter för gatu- och terränglopp betalar klubben endast under följande förutsättningar:
·       Den aktive tränar löpning i en av klubbens löpgrupper
·       Den aktive springer i tävlingsklassen i syfte att prestera
·       Tävlingen finns med i en tävlingsplanering upprättad tillsammans med den aktives tränare 
För de aktiva som uppfyller dessa krav, samt har betalat medlemsavgift och aktuell terminsavgift står klubben för startavgifter i gatu- och terränglopp enligt följande:
Samtliga aktiva som uppfyller ovanstående kriterier
·       Klubbens egna arrangemang som Midnattsloppet och Stockholms bästa
·       Terräng DM
·       Alla SM tävlingar (om den aktive klarat klubbens kvalgräns till aktuell tävling)
·       2 övriga lopp per år, (max 1 000 kr totalt)
För de aktiva som klarat klubbens kvalgräns till SM/JSM på 3000m, 5000m eller 10 000m under innevarande år eller året innan:
·       Klubbens egna arrangemang som t ex Midnattsloppet och Stockholms bästa
·       Terräng DM
·       Alla SM tävlingar (om den aktive klarat klubbens kvalgräns till aktuell tävling)
·       4 övriga lopp per år