Policy Funktionärsuppdrag
 

Som aktiv i Hammarby friidrott ska du genomföra funktionärsuppdrag till gagn för klubben och ditt team. 
 
Syfte med denna policy är att beskriva betydelsen av Hammarby friidrotts egna och medverkan i olika arrangemang samt att motivera aktiva och medlemmar till att genomföra funktionärsuppdrag.
 
Hammarby Friidrotts olika arrangemang och engagemang under ett år är förutsättningen för klubbens ekonomiska möjligheter att bedriva verksamhet och en central del av klubbens och friidrottsveriges ideella samhörighet. Midnattsloppet är i sig ett avgörande bidragande till Hammarby friidrotts ekonomiska möjligheter och därför förväntas samtliga aktiva och medlemmar i klubben utföra funktionärsuppdrag vid Midnattsloppet. Övriga arrangemang och engagemang är t.ex. Hammarbyspelen, Lilla Hammarbyspelen, Klubbmästerskap, Stockholmskampen, Triangelkampen m.fl.
 
Som förälder till barn (6–12 år) aktiv i Hammarby friidrott ska du (minst en vuxen) genomföra funktionärsuppdrag vid Midnattsloppet samt minst ett (1) funktionärsuppdrag vid något av Hammarby friidrotts andra arrangemang.
 
Som ungdom (13–17 år) aktiv i Hammarby friidrott ska du och minst en person över 18 år (t.ex. förälder) genomföra funktionärsuppdrag vid Midnattsloppet. Dessutom ska du och/eller någon annan person i ditt ställe (t.ex. förälder) genomföra minst tre (3) funktionärsuppdrag vid Hammarby friidrotts andra arrangemang.
 
Som vuxen (från 18 år) aktiv i Hammarby friidrott ska du genomföra funktionärsuppdrag vid Midnattsloppet. Dessutom ska du och/eller någon annan person i ditt ställe genomföra minst tre (3) funktionärsuppdrag vid Hammarby friidrotts andra arrangemang.
 
Genomförda funktionärsuppdrag på Midnattsloppet och en del andra arrangemang som t.ex. ARENA RUN och Bauhaus-Galan genererar ett ekonomiskt bidrag till Team/grupp-kassan eller individuellt beroende på ålder.
 
Aktiva som inte efterlever Hammarby friidrotts Policy för funktionärsuppdrag riskerar att inte få sina startavgifter betalda av klubben och kan komma att uteslutas från delar av klubbens verksamhet. Därför är det viktigt att aktiva och/eller föräldrar till aktiva som inte har möjlighet att fullfölja sitt funktionärsuppdrag enligt ovan kommunicerar med berörda ledare och verksamhetsansvariga och motivera goda skäl till dispens.
 
Elitsatsande inom Hammarby friidrott, dvs aktiva ungdomar och vuxna med elitmedel, ska i samverkan med verksamhetsansvarig inom respektive område utreda och avgöra hur den aktive lämpligast och mest effektivt bidrar till klubbens verksamhet i form av t.ex. representation, marknadsföring och/eller funktionärsuppdrag. Funktionärsuppdrag kan för de elitsatsande aktiva vara svårt att kombinera med träning, tävlingsprogram, studier och jobb.