Gympolicy

Policy för användande av Hammarby Friidrotts Gym på Enskede IP
Beslutad av HIF Friidrotts styrelse 2022 12 12
 
Vår styrketräningslokal har byggts och till största delen bekostats av Hammarby Friidrott för att gynna föreningens aktiva i deras idrottsutveckling.

 
1. Rätt att använda gymmet.

Följande personer har rätt att använda gymmet:

 • Aktiva som har betalt medlems- och aktivitetsavgift för innevarande säsong, från 13* år och äldre.
 • Aktiva under 15* år får endast vistas i gymmet tillsammans med ledare.
 • Tränare i träningsgrupper från 13* års ålder. 
 • Förtroendevalda, dvs styrelsemedlemmar, inklusive suppleanter, samt valberedningen som har betalat medlemsavgift
 • Anställda i Hammarby IF Friidrott, Midnattsloppet AB samt vaktmästare på idrottsplatsen.
 • Anställda på Enskede IK:s kansli enligt avtal upprättat vid byggande av gymmet.
 • Icke aktiva medlemmar som har betalt medlems- och gymavgift till Hammarby IF Friidrott enligt fastställd taxa, medlemsavgift 200 kr och 1500 kronor per halvår. Beslut om vilka ”icke aktiva” medlemmar som ska få tillgång till gymmet tas av föreningens styrelse. Träning ska ske på dagtid mellan kl. 09:00 – 15:00. Företräde till aktiva ska alltid ges.
 • Icke aktiva medlemmar som tränar i arrangerad träningsgrupp för veteraner och har betalt medlemsavgift till Hammarby IF Friidrott enligt fastställd taxa, medlemsavgift 200 kr. Beslut om vilka ”icke aktiva” medlemmar som ska få tillgång till gruppen tas av föreningens styrelse. Träning ska ske på dagtid mellan kl.09:00 – 15:00. Företräde till aktiva ska alltid ges.
 • Gäster har vid enstaka tillfällen möjlighet att använda gymmet i sällskap med en aktiv eller tränare som har rätt att använda gymmet. Gäster måste lämna företräde till övriga som har rätt att använda gymmet.
 • Individer och grupper som har avtalat om användande av gymmet separat med Hammarby IF Friidrott genom föreningens styrelse.

 
* Ålder räknas efter Friidrottens säsong

2. Tillträde till gymmet.

 • För att få tillträde till gymmet krävs att man har en avsedd blipp. Blippen kvitteras ut på kansliet mot en avgift på 100 kronor och efter att avgifter är betalda. Blippen är personlig och får inte lånas ut.
 • Bokningar behöver göras för grupper om 5 personer eller fler. Vid eventuella bokningskonflikter har aktiva i Hammarby IF Friidrott företräde.


3. Trivselregler i Gymmet

 • Klädsel i lokalen ska alltid vara träningskläder såsom långärmat/kortärmad tröja, shorts/långbyxor och rena inomhus skor. Vi sköter vår personliga hygien och tränar i rena och fräscha kläder.
 • Vikter och redskap ska återställas till sina rätta platser efter träning.
 • Bokade grupptider ska respekteras. Om du vill träna på bokad tid, fråga då ansvarig ledare om det är OK.
 • Ytterdörrarna ska hållas stängda (ventilationen sätts ur funktion vid öppna dörrar och fönster). 
 • Ta hänsyn till olycksrisken i lyftdelen genom att vara uppmärksam och inte gå i närheten av de som tränar där.
 • Redskap som kan bli svettiga ska hållas rena. Ta gärna med handduk. Vid behov finns avsedda microfiberdukar och rengöringsspray i lokalen. 
 • Visa hänsyn när du använder ljudanläggningen. Anpassa volym och musikval så att alla trivs i vår träningsmiljö. 
 • Vi tar aldrig ut utrustning från gymmet. Det finns gott om utrustning i förrådet vid löparbanan, även mattor och medicinbollar.
 • Håll alltid lokalen ren/snygg. Lämna lokalen i samma skick som du vill möta den. Skräp ska slängas på avsedd plats.
 • Visa hänsyn till de som besväras av allergier. Djur är aldrig tillåtna inne i lokalen.


4. Avstängning 

 • Underlåtenhet att avlägga avgifter leder till avstängning av tillträde till gymmet.
 • Underlåtenhet att följa trivselreglerna kan leda till avstängning av tillträde till gymmet under en period vid upprepade förseelser.