Gym-policy

Klubbens gympolicy i pdf-format finns här.

Policy för användande av Hammarby Friidrotts Gym på Enskede IP

Version 1.0  2020, Pär Hellstadius, beslutad av styrelsen 2020 11 17

 
1. Rätt att använda gymmet.
Följande personer har rätt att använda gymmet:
Aktiva som har betalt aktivitetsavgift för innevarande säsong, från 13 år och äldre
Aktiva under 15 år får endast vistas i gymmet tillsammans med ledare.

●Icke aktiva medlemmar som har betalt gymavgift till Hammarby IF Friidrott enligt fastställd taxa. Säsongen 2021, 1500 kronor per halvår.

●Tränare i träningsgrupper från 13 års ålder.

●Förtroendevalda, dvs styrelsemedlemmar, inklusive suppleanter, samt valberedningen.

●Anställda i Hammarby IF Friidrott, Midnattsloppet AB samt vaktmästare på idrottsplatsen.

●Anställda på Enskede IK:s kansli enligt avtal upprättat vid byggande av gymmet.

●Gäster har vid enstaka tillfällen möjlighet att använda gymmet i sällskap med en aktiv eller tränare  som har rätt använda gymmet. Gäster måste lämna företräde till övriga som har rätt att använda gymmet. Gäster skall godkännas i förväg av Sportchefen.

●Individer och grupper som har avtalat separat med Hammarby IF Friidrott om användande av gymmet.

2. Tillträde till gymmet.
För att få tillträde till gymmet krävs att man har en blipp till gymmet. Blippen kvitteras ut på kansliet mot en avgift på 100 kronor. Blippen är personlig och får inte lånas ut.
Bokningar behöver göras för grupper om 5 personer eller fler.
Vid eventuella bokningskonflikter har aktiva i Hammarby IF Friidrott företräde framför aktiva som representerar andra föreningar.

3 .Trivselregler i Gymmet
Följande TRIVSELREGLER gäller:

●  Träning i lokalen ska ske med rena inomhusskor.
 
●  Vikter och redskap ska återställas till sina rätta platser efter träning.
 
●  Bokade grupptider ska respekteras. Om du vill träna på bokad tid fråga då ansvarig ledare om det är OK.
 
●  Träning i lokalen får INTE ske med bar överkropp och/eller barfota.
 
●  Håll alltid lokalen ren/snygg. Lämna lokalen i samma skick som du vill möta den.
Skräp ska slängas i befintliga skräpsamlare.
 
●  Ytterdörrarna ska hållas stängda.
Obehöriga äger INTE tillträde och ventilationen sätts ur funktion.
 
●  Uppmärksamma olycksrisken i lyftdelen.
Var uppmärksam, gå inte i närheten av den när du inte tränar där.
 
●  Redskap som kan bli svettiga ska hållas rena.
Ta gärna med handduk.
Vid behov finns även papper och rengöringsspray i lokalen.
 
●  Visa hänsyn när du använder ljudanläggningen.
Anpassa volym och musikval så att alla trivs i vår träningsmiljö.

●  Vi sköter vår personliga hygien och tränar i rena och fräscha kläder. 

●  Vi tar aldrig ut utrustning från gymmet utomhus. Det finns gott om utrustning i förrådet vid löparbanan, även mattor och medicinbollar.

●  Visa hänsyn till de som besväras av allergier.
Djur är aldrig tillåtna inne i lokalen.
 
Lämna lokalen i samma skick som du själv vill ha den, när du ska träna där!

4. Avstängning 
Underlåtenhet att avlägga avgifter leder till avstängning av tillträde till gymmet.
Underlåtenhet att följa trivselreglerna kan leda till avstängning av tillträde till gymmet under en period vid upprepade förseelser.