Alkohol, drog och dopingpolicy Hammarby IF Friidrott
 


Hammarby IF Friidrott är medlem i Svenska Friidrottsförbundet vilket innebär att vi lyder under Friidrottens Spelregler.
 
 
Alkohol och droger
 
Alkoholförtäring får absolut inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.
 
Alkohol är endast undantagsvis tillåtet, då i samband med representationsmåltider för aktiva och ledare över 18 år.
 
Lika självklart är att det inom föreningen råder nolltolerans mot narkotika och övriga drogklassade preparat. Det får inte förekomma över huvud taget inom ramen för vår verksamhet.
 
Du som ledare är en viktig förebild och samtal kring attityder och värderingar, om alkohol och droger är centralt för att skapa trygga friidrottsmiljöer.
 
 
Doping och kosttillskott
 
Inom Hammarby Friidrott tävlar och tränar vi på lika villkor med och mot andra friidrottare. Den som vinner ska kunna glädja sig över en ärlig seger, den som förlorar ska kunna vara trygg i att ha förlorat i hederlig kamp.
 
Doping är farligt och otillåtet, allt bruk av dopingpreparat är oacceptabelt. Hammarby Friidrott tar helt avstånd från, och har nolltolerans mot all form av doping och användning av prestationshöjande preparat.
 
För att undvika ”misstagsdoping” bör även kosttillskott undvikas, om inte särskild anledning föreligger. Vissa kosttillskott kan innehålla tillsatser av dopingklassade substanser. Den aktive är ytterst ansvarig för vad hen stoppar i sig.
 
För mer information gällande doping och läkemedel nyttja sökfunktionen Röd-Gröna Listan.