Träningsverksamhet

Hammarby Friidrott är en ideell förening som
bedriver en öppen och bred friidrottsverksamhet,
där alla aktiva kan idrotta i nivå med sina egna 
förutsättningar och ambitioner.
Idag består föreningen av ca 1400 medlemmar
varav ca 900 aktiva.
Verksamheten finansieras till stor del av våra avgifter
och arrangemang, då i första hand Midnattsloppet.


Yngreverksamheten: Introduktionsstadiet & Grundstadiet inomhus.

För de yngsta i klubben bedriver Hammarby IF Friidrott en inledande
friidrottsträning för barn/ungdomar i åldrarna 7-14 år.
Med inledande friidrottsträning menar vi att vi ger barnen en allsidig träning,
introducerar friidrottens grenar och lär ungdomar att träna och tävla.
Vår ambition är att få så många som möjligt att vilja fortsätta med friidrott
högre upp i åldrarna. Yngreverksamheten är indelad i två stadier Introduktionsstadiet (7-10 år) och Grundstadiet (11-14år).
  

Introduktionsstadiet 7-10 år

Träningen är inriktad på att vara lekfull-friidrottsinspirerad, men innehåller också andra former av idrott, lek och spel. Under Introduktionsstadiet bedriver vi ingen inriktad tävlingsverksamhet, men tävlingsinslag finns med på träningarna.
Några interna klubbtävlingar ordnas och ev. klubbmatcher.
Man kan delta på någon extern tävling men får då stå för startavgifterna själv.
Träningen bedrivs 1ggr/vecka (ca 1 tim/pass). Under vinterhalvåret sker träningen i gymnastiksal och under sommarhalvåret på Enskede IP.
  

Grundstadiet 11-14 år

Träningen är inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi
tränar för att tävla. Tävlandet ökar och vi åker även på läger/tävlingsresor.
Från ca 13 års ålder finns det möjlighet att börja specialisera sig mot en grengrupp
(hopp, kast, sprint/häck, löpning, mångkamp). Träningen bedrivs 1-4ggr/vecka (1-2 tim/pass). Under vinterhalvåret sker träningen i gymnastiksal alt. friidrottshall och under sommarhalvåret sker träningen på Enskede IP.
 

Uppbyggnadsstadiet 14-17 år

Här sker en inriktning mot en grengrupp/er (hopp, kast, sprint/häck, löpning, mångkamp). Träningen blir mer strukturerad och friidrottsåret får en markantare indelning i olika tränings- och tävlingsperioder. Den aktive får ta ett betydligt större ansvar och ska kunna klara av vissa träningspass på egen hand. Det blir fler tävlingsresor och läger ute i landet. Det finns även möjlighet att hjälpa till som ledare/tränare för de som är 16 år och äldre.
Träningen ökar till 3-5ggr/vecka (1.5-2.5 tim/pass).
Under vinterhalvåret sker träningen huvudsak i friidrottshallar men även i gymnastiksal. Under sommarhalvåret sker träningen i huvudsak på Enskede IP.
 

Junior & Seniorverksamheten

Mellan 17-22 år är man junior.
Här bedrivs träningen i nära samverkan med sin tränare.
Junior & Seniorverksamheten leds av Elitteamet.
 

Föräldramedverkan

Hammarby IF Friidrott är en attraktiv ungdomsförening, många barn och ungdomar vill börja träna med oss. Detta kräver ett stort stöd från föräldrarna. Varje träningsgrupp består av ett ledarteam med ledare/tränare/föräldrar, totalt ca 5-6 personer.
En av dessa personer fungerar som en administratör som får insyn i klubben
och är en länk mot övriga föräldrar i gruppen.
Det finns även möjlighet att utbilda sig till tränare / ledare och funktionär.
För att verksamheten ska fungera behöver vi hjälp i träningsgrupperna med enklare uppgifter, funktionärer vid våra egna tävlingar som Hammarby IF Friidrott arrangerar samt organisationshjälp vid läger och tävlingsresor.
Midnattsloppet är vårt största arrangemang och därmed vår största inkomstkälla.
Att engagera sig i Midnattsloppet på ett eller annat sätt ser vi som en skyldighet.
Målet är att alla aktiva i verksamheten ska bidra med minst en vuxen funktionär.
Vi arrangerar även en del större arenatävlingar som kräver många funktionärer
bl.a. Hammarbyspelen.

 

Midnattsloppet

MIDNATTSLOPPET, som går den 17 augusti 2024, är vårt största arrangemang och därmed vår största inkomstkälla. 30 000 löpare springer runt Södermalm längs en härlig och inspirerande bana som är en stark upplevelse.
Till detta krävs många funktionärer som hjälper till att säkra löparfesten.
Att engagera sig i Midnattsloppet på ett eller annat sätt ser vi som en skyldighet (istället för att bidra till klubbkassan genom försäljning av diverse produkter).
Målet är att alla aktiva i verksamheten ska bidra med minst en vuxen funktionär.