Träna med oss

Välkommen till Hammarby Friidrott!
Vi är en ideell förening som består av ca 750 aktiva
och 150 ledare. Vill du bli en av oss?
Här är svaren på de vanligaste frågorna:

Hur gör jag för att registrera mitt barn för träning/bli medlem?

Du registrerar ditt barn på någon av länkarna nedan så kontaktar vi er när det kan bli aktuellt att få börja i en grupp.Skriv in ditt barns uppgifter vid registreringen.
Här registrerar du ditt barn till att börja friidrotta ( för barn 7-11 år.)
Här registrerar du dig/ ditt barn till att börja friidrotta ( från 12 år och uppåt)
Inför nytt år skickar vi en avisering på medlemsavgiften på 200kr (plus 19 kr i administrationsavgift) i slutet av november. Annars skickas avgiften löpande under året.


Vill du bli stödmedlem så registrera dig här så kommer vi skicka avisering om betalning av medlemsavgiften.


 

2013-grupperna är nu fullbokade för HT 2021

Vi skickar ingen avisering för medlemsavgift för 2021 för barn födda 2013 eftersom vi tyvärr inte kan erbjuda plats.
Vi är medvetna om att alla som vill inte fått plats och vi beklagar detta.
Då vi under inomhussäsongen är begränsade i och med gymnastiksalar så har vi dessvärre ingen möjlighet att starta någon ny 2013-grupp utöver de fyra som redan finns just nu.
Nästa intag är till VT 2022 om några barn slutar.

 

När kan man börja träna?

Man kan börja i vår ordinarie träning det år man fyller 7 år. 
Under hösten 2021 startar vi träning för barn födda 2014. Denna planeras att dra igång ca i mitten av november månad. Vi kommer bjuda in till ett föräldramöte i slutet av september där man kommer få lämna önskemål på tider och dagar. Vår erfarenhet är att alla intresserade inom den nya årskullen brukar få plats och det är också vår målsättning.
 

När och var tränar grupperna?

För barn tränar grupperna på vardagar under kvällstid. Vi brukar ha grupper som tränar de flesta vardagar. Träningen bedrivs framför allt på Enskede IP under sommarhalvåret (maj-september) och i gymnastiksal i olika skolor i söderort på vinterhalvåret. Skolor där vi ofta bedriver aktivitet är t.ex. Sturebyskolan, Enskedeskolan, Tallkrogens skola och Björkhagens Skola. Varje träningsgrupp är knuten till en av skolorna.
 

När kan man börja?

Det är ett mycket stort intresse för att börja hos oss och därför kan det ta lite tid innan vi kan erbjuda plats. Väntetiden kan i de yngre åldrarna vara ganska lång, medan den är lite kortare i de äldre grupperna. När det finns plats så erbjuder vi den först till förtursgrupper som består av barn som betalat medlemsavgift för innevarande år.
Det som begränsar oss att ta in ännu fler aktiva är tillgången till halltider respektive tränare. Vi jobbar dock på detta och utökar verksamheten efter hand.
Är du intresserad av att bli tränare? Kontakta kansliet
 

Jag har anmält mitt barn för träning, när kan man börja i en grupp?

Vi kommer att ta in barn i träningsgrupper så fort det finns plats.
Vi hör av oss få fort det finns plats.
 

Vilka uppgifter ska jag ange vid registreringen?

När du registrerar ditt barn i vårt system så ska följande uppgifter skrivas in: barnets förnamn, efternamn, fullständigt personnummer (även de fyra sista siffrorna), e-postadress, gatuadress, postnummer, ort och telefonnummer. Kom ihåg att det är viktigt att uppgifterna stämmer när vi vill kontakta er.
 

Hör ni av er när jag kan börja?

Ja, vi hör av oss så fort det finns möjlighet för er att börja.
(Se till att ni har aktuellt telefonnr och e-postadress inskrivna i intranätet så att vi kan nå er).
 

Kan man välja inriktining om man börjar hos er?

En inriktning mot special grengrupp (hopp, kast, sprint/häck, löpning, mångkamp) sker först runt 13 års ålder. Tills dess är träningen inriktad på att man ska få prova på de flesta grenarna och lära sig att vi tränar för att tävla.
 

Hur ofta är träningen?

Under lekstadiet 7-10 år tränar vi 1 gång i veckan. Under grundstadiet 11-14 år ökar träningen till 2-4 gånger i veckan. Under uppbyggnadsstadiet ökar träningen till 3-5 gånger i veckan.
Läs mer om vad som händer i de olika stadierna här.
 

Vad kostar det att vara med?

Läs mer om våra avgifter här!
 

Vad krävs för att bli tränare?

Vi söker hela tiden efter tränare som kan gå in i våra grupper. Huvudtränaren står för upplägget av träningen medan hjälptränare stöttar denne! Vi är i stort behov både av huvud- och hjälptränare! 
Vi jobbar med tränarteam, vilket skapar möjlighet för tränare med olika bakgrund och kompetens att vara med och hjälpa till. Vi står även för tränarutbildning för våra tränare.  
Är du intresserad av att vara med och hjälpa till? Vill du veta mer?
Hör då av dig till Peter Wikström på kontaktformuläret här!