Förhållningsregler Enskede IP

Förhållningsregler på Enskede Idrottsplats


Vi blir fler och fler på Enskede Idrottsplats...
För att träningen ska underlättas och att stämningen ska vara god och
dessutom minska skaderisken, föreslår jag härmed nedanstående regler.
Hoppas att vi kan vara överens om dessa. Synpunkter tas tacksamt emot.

●  Samtliga friidrottsytor får endast användas av personer som aktivt tränar. Uppvärmning, löpskolning, prat, skobyten, vila, rörlighet etc. genomförs
på ytor utanför räcket eller på gräset.

●  De två inre banorna är till för rundbanelöpning.
Se till att håll dem fria från annan löpverksamhet.

●  Häcklöpning genomförs lämpligen på de yttre banorna
för att undvika onödiga störningar.

●  All förflyttning på EIP sker utanför räcket.
Det är inte tillåtet att gena över löparbanorna.

●  Hoppmattor skall användas till stavhopp eller höjdhopp.
All annan användning är inte tillåten.
Lek inte i mattorna, de slits då mycket fort.

●  De yngsta grupperna kan med fördel använda sig av gräsytorna
eller ytor utanför friidrottsarenan eller på ytor utanför idrottsplatsen (Margaretaparken, Stallet, Vårflodsparken, skogen etc.)
Det går utmärkt att ta med sig träningsmaterial till dessa platser.

●  Vi har ett gemensamt ansvar för vårt träningsmaterial.
Se till att det material som plockas ut lämnas tillbaks på rätt plats.
Ta endast ut det material du behöver och inte hela lådor,
det är många grupper som tränar samtidigt.
Det ska finnas tomma backar i förrådet att bära med det som behövs.
Låt inte barnen ta ansvar för inlämning av material.
Vi har haft ett stort svinn av material de senaste åren,
så se till att materialförrådet alltid är låst när du lämnar idrottsplatsen.

●  Har du synpunkter på hur andra sköter sig på EIP
så tala om det på ett sakligt och vänligt sätt.
Tränare och ledare måste se till att reglerna efterlevs
och att man tar upp dessa med grupper/aktiva.

 

Peter Wikström
Barn- och ungdomsansvarig 070-509 02 45