Styrelsen

Om du har en fråga, fundering eller rent av förslag
på motion till styrelsen,
kontakta någon av nedanstående. 

Styrelsen uppmuntrar dig att använda vår framtagna mall
för beslut. Ett tydligt beslutsunderlag är bra i alla led!

Ordförande

Ulrika Lingslunde
Tidigare bl. a. generalsekreterare för Svenska Cricketförbundet och verksamhetschef för Svenskt Projektforum. Jag har varit engagerad i idrottsrörelsen ur alla dess vinklar. Som aktiv, tränare, förtroendevald och anställd. Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Jag vill bidra och vara del av Hammarby, en förening med både stort hjärta och hjärna. Som står på en stabil grund med starkt driv framåt. Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: jag kommer bidra med nyfiken blick, en målmedveten styrfart och ett inkluderande ledarskap. Jag kommer även bidra med transparens, struktur och ett kreativt lösningsfokus. Med mig får ni ett fortsatt driv framåt och en stor dos glädje.
Kontakta Ulrika här!


Vice ordförande

Pär Hellstadius
Ledare inom IT/verksamhetsarkitektur. Medel- och långdistanslöpare vid sidan av orientering i IFK Södertälje som ungdom/junior. Ungdomsledare i Hammarby Friidrott sedan 2011 med inriktning på stavhopp. Ideell Sport/verksamhetschef i Hammarby Friidrott sedan mars 2020. Jag är med i Hammarby Friidrotts styrelse för att: Jag brinner för friidrott som både bredd- och elitidrott. Det här känner jag att jag kommer bidra med i styrelsen: Ledarskap, samt erfarenhet från både ungdoms- och elitmiljöer. Nyfikenhet att lära mig nytt och sätta mig in i komplexa frågor
                                                 Kontakta Pär här!


Sekreterare

Lars Thörn
Bolagsjurist. Jag är Hammarbysupporter sedan ungdomsåren, och har ett starkt friidrottsintresse. Jag är uppväxt inom idrottsrörelsen och har varit aktiv och ledare inom orientering och skidåkning. Jag startade även en innebandyklubb vid sekelskiftet för mina söner och deras kamrater. Jag kan bidra med: Jag är med i Hammarby Friidrotts styrelse för att återknyta kontakten med idrottsrörelsen, och förhoppningsvis bidra till att ungdomar kan få samma fördelar av den som jag hade under min uppväxt. Jag tror mig kunna bidra till styrelsens arbete med kunskap inom organisation, juridik och ekonomi.
Kontakta Lars här!
Kassör

Janne Magnusson
Jag har varit löpare i Hammarby från mitten av 90-talet
fram till ca 2004. Mitt personbästa på 1500m 3:52;81.
Jag har varit projektledare för Midnattsloppet Stockholm 2002. Var också varit projektledare för Hif:s friidrottsskola samma år. 2004 var jag projektledare för Tunnelloppet. Att få sitta i Hammarby friidrotts styrelse ser jag som en spännande utmaning att försöka skapa en balans mellan t ex aktiva, anställd personal, ideella krafter, sponsorer, arrangemang, ekonomi m.m. 
Kontakta Janne här!


Ledamot

Mats Ahlberg
Jag har varit delaktig i Hammarby Friidrott som förälder/ledare/tränare
i drygt 10 år. Förutom min huvudsakliga syssla som konsult inom verksamhetsutveckling, IT och innovation så har jag de senaste åren också engagerats av Internationella och Svenska friidrottsförbundet kring arenateknik, certifieringssystem och regelfrågor.
Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och kunskap
i styrelsens lagarbete att utveckla föreningen framåt.
Kontakta Mats här!

Ledamot

Anneli Aaltonen Krantz
Barn/ungdomstränare i Hammarby Friidrott sedan 2011. Assisterande tränare i Kastgruppen sedan 2018. Frida Krantz, dotter, tävlandes för Hammarby Friidrott, diskus, kula och spjut. Är med i Hammarby Friidrotts styrelse för att: Arbeta för att Hammarby Friidrott ska var en stabil förening med höga ambitioner för verksamhetsutveckling. Skapa goda förutsättningar för rörelseglädje i en attraktiv idrottsförening med bredd och spets - från friidrottsskola till Olympiska spel - och allt där emellan. Det här kan jag bidra med: Mer än 20 års erfarenhet av styrelsearbete inom olika organisationer. En positiv grundsyn samt ett kreativt och lösningsinriktat sätt att arbeta. Att fungera som en länk mellan styrelsen och den faktiska verksamheten.
                                                  Kontakta Anneli här!

Ledamot

Linnéa Alstermark
Jag har varit aktiv i Hammarby Friidrott från 10 till 22 års ålder. 
Jag har ett gäng USM- och JSM-medaljer i hyllan och mitt bästa friidrottsminne var när jag för första gången tävlade i den blågula dräkten på Ungdomsfinnkapen.
Idag jobbar som strateg och insiktsspecialist på innovations- och varumärkesbyrån Experience Center, dessförinnan var jag på PR-byrå. Min ambition är att applicera mina yrkeskunskaper i styrelsearbetet genom exempelvis kommunikation och marknadsföring. Att få sitta i Hammarbys styrelse ser jag som ett spännande uppdrag och en möjlighet att ge tillbaka för alla fina år jag fått. 
Kontakta Linnéa här!

Suppleant

Mats Fältström
Kontakt

Suppleant

Tilda Kapell
Kontakt

Revisor

Grant Thornton

Lekmannarevisor

Anders Brandt
Kontakt

Revisorssuppleant

Filippa Ramberg
Kontakt

Valberedningen

OrdförandeJanne Lindelöw
LedamotFilippa Marklund
LedamotFredrik Nelson
LedamotNoah Bucht Wesslén