Gräsroten

Du kan med hjälp av Gräsroten stötta

klubbens ungdomsverksamhet.

Svenska Spel ger fler ungdomar bättre möjligheter
att delta och utvecklas inom sin idrott.
Med sponsringsinitiativet Gräsroten bidrar de varje år med 50 miljoner kr till föreningslivet i Sverige.
Det är deras kunder som bestämmer
till vilka föreningar pengarna ska gå.
Det kostar ingenting att vara med.
Hammarby Fotbollsförening fick exempelvis
hela dryga 1,5 miljoner kr år 2019!
Hos oss hade 294 personer angett oss som sin favoritförening
vilket har gett totalt 11 589 kr under 2019!
Pengarna kommer gå till vår ungdomsverksamhet.

Man kan i händelse av spel stötta Hammarby Friidrott.
Då går man in här och följer instruktionerna.