Funktionärsinsats Hammarby Friidrott
Hammarby Friidrott är en ideell förening som bedriver en öppen och bred friidrottsverksamhet, där alla aktiva kan idrotta i nivå med sina egna förutsättningar och ambitioner.
Idag består föreningen av ca 1600 medlemmar varav ca 800 aktiva.
Verksamheten finansieras till ca 65 % av våra
arrangemang då i första hand Midnattsloppet.
För att vi skall kunna fortsätta bedriva vår verksamhet
med hög kvalitet krävs det medlemmarnas medverkan
som funktionärer.
Du anmäler dig som funktionär via länk på klubbens hemsida. 
Totala funktionärsdagar 2024 i olika åldersgrupper:
 

7-9 år födelseår 2017-2015
En person över 18 år vid Midnattsloppet
+ att som förälder hjälpa till vid interna
arrangemang där ditt barn deltar.
 

10-12 år födelseår 2014-2012
En person över 18 år vid Midnattsloppet
+ 2 ytterligare funktionärsdagar.
 

13-15 år födelseår 2011-2009
Du själv + en person över 18 år vid Midnattsloppet
+ 2 ytterligare funktionärsdagar.
 

16-äldre födelseår 2008-
Du själv + en person över 18 år vid Midnattsloppet
+ 5 ytterligare funktionärsdagar.
 

OBS!
Kan du inte?
Hitta en eller flera ersättare som har åldern inne!

Att vara funktionär

Behövs några förkunskaper?

Som mängdfunktionär behöver du ofta inga förkunskap
utan du kommer att ledas av en kunnig huvudfunktionär i din funktionärssyssla
som kommer att ge dig fullständiga anvisningar.
 

Hur anmäler jag mig som funktionär?

Du anmäler dig via SportAdmin. Länk finns på klubbens hemsida (på startsidan under klubbinformation).

 
Får jag någon förtäring under arrangemanget?

Vi har alltid funktionärsfika på plats av varierande slag, beroende av arrangemang.
Ibland lite matigare, ibland lite lättare.

 
Jag har anmält mig som funktionär men har fått förhinder,
vad gör jag?

Om du fått förhinder så måste du ordna en aktuell ersättare som kan ta över din roll.
 

Vad gör jag om jag vid ett flerdagarsarrangemang fått förhinder
och vill byta mellan dagarna?

Om du vill byta dag så gäller här samma sak som när du avanmäler dig;
du måste ordna med en ersättare den dagen som du byter ifrån!


Funktionärens ABC

I januari månad brukar klubben hålla en kort funktionärsutbildning.
Kursen vänder sig till föräldrar m.fl. som är intresserade att lära sig
de grundläggande reglerna i friidrott.
Det krävs inga förkunskaper för att gå denna utbildning.
Utbildningen är bra att ha inför våra arrangemang, Hammarbyspelen och Lilla Hammarbyspelen som brukar ligga i februari respektive mars där många kommer att få funktionärsuppdrag.
Längre fram finns ytterligare kurser att gå om det finns intresse att fördjupa sig inom funktionärsskapet – distrikts- och förbundsdomarutbildningar.
Vi behöver även kompetens inom starters och el-tidtagning.