Försäkring

Hammarby IF Friidrott

är försäkrade av Folksam och våra betalande deltagare är försäkrade enligt Friidrottens olycksfallsförsäkring.
Denna försäkring gäller till, under och från en klubbrelaterad aktivitet. Du kan också gå in på Folksams webbsida och läsa mer.

Vem kan teckna försäkringen?
Friidrottens olycksfallsförsäkring är obligatorisk för alla
föreningar som bedriver tävlingsverksamhet.
Även övriga föreningar anslutna till Svenska Friidrottsförbundet kan ansluta sig till försäkringen frivilligt.
 
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Svenska Friidrottsförbundet, dess distriktsförbund eller förening anordnad tävling eller organiserad träning i friidrott samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter.
Då aktivitet sker på annan ort än hemorten
(även utom- lands – max 45 dagar) gäller försäkringen också
under resor och vistelse i samband med denna.
 
Vad menas med olycksfallsskada?
Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Psykiska besvär betraktas inte som som kroppsskada.
Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring en
kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid
- total hälseneruptur (helt avsliten hälsena)
- ledbandsruptur i fotled eller knä (till exempel avslitet korsband)
- fraktur (dock inte stressfraktur)
- solsting, värmeslag och förfrysning.
 
Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Skador som är orsakade av förslitning, överbelast- ning eller överansträngning räknas inte som olycks- fallsskada och ersätts vanligtvis inte även om be- svären infunnit sig i samband med idrott.

Ersättningsmoment
Akutersättning
Ersättning lämnas med högst 6 procent av ett bas- belopp.
Tandskadekostnader
Högsta ersättning 60 procent av ett basbelopp.
Medicinsk invaliditet
Beräknas på 15 basbelopp
Dödsfallsersättning
1,5 basbelopp

Premie
Premien är 37 kronor per person över 16 år.
Ungdomar under 16 år ingår utan premiebetalning,
ersättningen är densamma som för de över 16 år.
 
Betalning
Försäkringen träder i kraft under förutsättning att Folksam godkänner ansökan och att premien beta- las innan sista inbetalningsdagen som anges på fakturan.
Sker inbetalning senare gäller försäkringen från och med betalningsdagen.
Första premiebetalningen gäller till och med 30 april.
Därefter sker ny avisering inför förfallodagen 1 maj årligen.
 
Teckna försäkring
För att teckna denna försäkring ska ansökan fyllas i. Har du inte tillgång till ansökan –ta kontakt med oss (se nedan) så sänder vi korrekt material till dig.
 
Ledare och funktionärer
Ledare och funktionärer omfattas av RFs grundförsäkring K 62510.
 
Vid utlandsresa
Försäkringen gäller med samma ersättning som i Sverige
(max 45 dagar). Vi rekommenderar er att komplettera med Folksams reseförsäkring K 96, som gäller för bland annat läkekostnader vid akut sjukdom och hemtransport.
För att teckna K 96 – kontakta oss.
 
Utländska idrottare
Utländska idrottare som representerar svensk förening ska också anslutas till försäkringen. För de idrottare som inte är
berättigade till offentligt finansierad vård i Sverige kan vi erbjuda försäkringen K 97. Denna försäkring ger kostnadstäckning vid olycksfall och akut sjukdom, under vistelsen i Sverige,
upp till 300 000 kronor per skada.
För att teckna K 97 – kontakta oss.

Med vänlig hälsning Folksam
Idrott Försäkringsgruppen
Vid frågor om försäkringen ring 0771-960 960
Vid skada ring 0771-960 960
Telefax:08-772 87 35

Utlandsresa

När vi reser med klubben beställer vi som utgångspunkt inte avbeställningskydd. Om ni vill betala extra för det (ca 350 kr) måste ni vara tydlig med det vid anmälan av resan. Avbeställningskydd ligger med i vissa hemförsäkringar.

 

Kompletterande kortförsäkring vid resa

Är resan betald (som den oftast är) genom klubbens Visakort Swedbank har vi en kompletterande kortförsäkring som du kan läsa om nedan. Den gäller dock endast för dig som har ett Bankkort hos Swedbank med VISA, Master eller Maestrosymbol. (undantaget VISA UNG).
Nedanstående text är saxad från Swedbanks försäkringsvillkor.

"Kompletterande kortförsäkring"

Den kompletterande kortförsäkringen som ingår i alla våra kort (förutom Bankkort Visa Ung) innebär en extra trygghet när du är ute och reser.
Försäkringen täcker resa med utgångspunkt från Norden. 
Du får också en kostnadsfri rese- och olycksfallsförsäkring som kompletterar din hemförsäkring. Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad ankomst och försenat bagage. 
 

Betalning av resan med bankkort 

För betalning gäller följande för att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla: 
- Betalning med kort hos resebyrå 
- Betalning via Swedbanks giro- eller internetbetalning 
- Internettjänsten Direktbetalning från konto i banken,
kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig.

Du måste dock ha ett kort som innefattas i försäkringen
för att den ska gälla 
- Mer än hälften av resan ska betalas med kortet 
- Resan måste minst kosta 1000 kronor, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla. 
 

Betalning av resan med betal- och kreditkort 

För betalning gäller följande för att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla: 
- Försäkringen gäller endast vid betalning av resan med betal-och kreditkortet 
- Mer än hälften av resan ska betalas med kortet 
- Resan måste minst kosta 1000 kronor, exklusive skatter och avgifter, för att avbeställningsskyddet ska gälla. 
Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

För vem gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare men även för din make/maka/registrerade partner/sambo och barn under 23 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer medföljer mor- eller farföräldrar på resa. 
Om du till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort under förutsättning att personen vid resans betalning innehade ett giltigt kort från Swedbank med denna kompletterande försäkring.
 

Det här ingår i den kompletterande kortförsäkringen: 

- Avbeställningsskydd (vid akut sjukdom eller olycka, kräver läkarintyg *HIF)  
- Förseningsförsäkring, av bagage och färdmedel 
-Olycksfallsförsäkring vid invaliditet och dödsfall 
- Självriskeliminering hem/villaförsäkring samt personbilsförsäkring 

 

Det här ingår inte i den kompletterande kortförsäkringen: 

- Resa som inte har sin utgångspunkt i Norden 
- Kostnader för läkarvård, sjukhusvistelse, SOS hemtransport, rån, överfall eller rättshjälp 
- Försening av bagage inom Sverige eller på hemvägen 
- Skada på eller stöld av egendom 

 

Behöver du ytterligare försäkring? 

När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av exempelvis en reseförsäkring. Om du inte har ett reseskydd i din hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring. 
 

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Folksam på telefon 0771-960 960 så snart som möjligt. OBS! Innan du ringer ska du vid avbeställningsskydd ha avbokat resan hos researrangören och ha ett läkarintyg. Vid flygförsening ska du ha förseningsintyg som visar ordinarie ankomsttid och aktuell ankomsttid. När du ringer ska ska du alltid ha följande handlingar tillgängliga: kortnummer, bokningsbekräftelse och läkarintyg alternativt förseningsintyg.