IJSM   2019   Växjö

Klicka för att se större bilder!


Embla Wihk
Kula   Vikt


David Svensson
M22   Längdhopp


Grete Ahlberg
Vikt


André Barroso Johansson
Längdhopp   Höjdhopp   60 meter


Jonatan Håkansson
60 häck


Tilda Kapell
Stavhopp


Harald Gemmel
Stavhopp


Mikael Agge
60 meter


Molly Freeman
F17 Längd


Filippa Ramberg
K22 1500 meter