Tävlingsanmälan

Tävlingsanmälan sker oftast numera genom
respektive arrangör via webbanmälan.
För att läsa mer om startavgift till tävlingar
och för vilka klubben står för dessa, gå in här.
Efter varje avslutad säsong gör klubben en avstämning och fakturerar de som tävlat över gränsen.