Tävlingar för grupper

Ibland kan det vara svårt att få ett grepp om vilka tävlingar som våra grupper deltar i.
Här kommer ett dokument med mer information
och som kanske kan bidra med ökad information om vilka tävlingar.