Lista julfrågesporten 2023

Här finns listan över de som deltog i julfrågesporten 2023.
Roligt var att det var rekordmånga 60 stycken deltagare som svarade på frågorna och extra roligt att många ungdomar deltog i frågesporten!

Gå in här för en lista på ordningen på våra deltagare.
Gå in här för att se de rätta svaren på frågorna.