Medel och långdistans egen sida

Välkommen till grengruppssidan för kast!
Här kan gruppen lägga upp träningsinformation, tävlingsrapporter m.m. för att få en central och samlad informationskanal
dels för de aktiva i gruppen men också för att övriga delar av klubben ska få en insikt i vad som händer i gruppen.

Aktuellt i kastgruppen och övriga kastvärlden

Bilder och videos