Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018


ÅRSMÖTE 14/3

Årsmötet för vår verksamhet hålls i MARS onsdag 2018-03-14 kl 19 med öppet från kl 18 och inledande presentation av året som gått kl 18.30.

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2017 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet.

 

MOTIONER senast 14/2

Stadgarna föreskriver att medlemmar som önskar påverka föreningen i någon riktning ska inkomma med motioner senast 4 veckor före årsmötet.

 

KALLELSE senast 21/2

Kallelse med föredragningslista ska kungöras på föreningens hemsida och i klubbhusetsenast 3 veckor före årsmötet.

 

ÅRSMÖTESHANDLINGAR senast 7/3

Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.

 

Utdrag ur HIF Friidrotts stadgar ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

Uppdaterad: 15 FEB 2018 12:23 Skribent: Mikael Thulin

 

 

Vår Facebooksida

Facebook 

Våra Sponsorer

 

 

adidas_logo[1]

 

stadium_nylogga1

 

 

idrottensbingo2

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 08-6480320
E-post: This is a mailto link