Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019-03-20

29 JAN 2019 10:38
FÖRVARNING om ÅRSMÖTE i Hammarby Friidrott i MARS 2019. Verksamhetsåret 2018 är nu avslutat och dokumentationen är under produktion.
  • Uppdaterad: 29 JAN 2019 10:38

I en förening är det medlemmarna som närvarar på årsmötet som bestämmer. Det är vi närvarande som tillsammans är Hammarby Friidrott under årsmötet. Vill du påverka föreningens inriktning och bemanning av ledningsfunktionerna så bör du komma på årsmötet och göra din stämma hörd och rösta. Det är viktigt att den nya styrelsen får möjlighet att känna ett tydligt stöd från föreningens medlemmar inför arbetet och utmaningarna kommande verksamhetsår.

Följande datum gäller för nedräkningen mot HIF Friidrotts årsmöte.

ÅRSMÖTE 20/3

Årsmötet för vår verksamhet hålls i MARS onsdag 2019-03-20 kl 19 med öppet från kl 18 och inledande presentation av året som gått startar kl 18.30.

Behöriga att rösta är de som varit betalande medlemmar under 2018 eller är nya medlemmar som betalat sin medlemsavgift minst 4 veckor före årsmötet, dvs. senast 2019-02-20. För att vara röstberättigad skall man under året fylla lägst 16 år.

MOTIONER inlämnade senast 20/2

Stadgarna föreskriver att medlemmar som önskar påverka föreningen i någon riktning ska inkomma med motioner senast 4 veckor före årsmötet.

KALLELSE utsänd senast 27/2

Kallelse med föredragningslista ska kungöras på föreningens hemsida och i klubbhuset senast 3 veckor före årsmötet.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR tillgängliga senast 13/3

Alla årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar inkl utlåtanden på inlämnade motioner senast 1 vecka före årsmötet.

 

HIF Friidrotts stadgar rörande ÅRSMÖTE, utdrag ur

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas med­lemmarna genom att minst kungöras på föreningens hemsida och på anslagstavla i klubbhuset. Vidare skall kallelse jämte förslag till före­dragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, utträde ur Alliansföreningen, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

Verksamhets‑ och förvalt­ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens för­slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Skribent: Mikael Thulin
Epost: Adressen Gömd

 

 

Vår Facebooksida

Facebook 

Våra Sponsorer

 

 

adidas_logo[1]

 

stadium_nylogga1

 

 

idrottensbingo2

Postadress:
Hammarby IF Friidrott - Friidrott
Enskede Idrottsplats, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Besöksadress:
Enskede IP, Enskedevägen 95
12263 Enskede

Kontakt:
Tel: 086480320
E-post: This is a mailto link